PKZP 2021

Praktyczne e-szkolenie wraz z omówieniem zmian wynikających z projektu ustawy o KZP

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w pierwszych, zdalnych szkoleniach związanych z Pracowniczymi Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Oferowane szkolenia online są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu on-line:

 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie,
 • szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
 • masz do wyboru kilka dogodnych terminów,
 • kameralne grupy szkoleniowe – do 8 osób,
 • to oszczędność czasu i kosztów delegacji.

Przed szkoleniem:

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do udziału w szkoleniu,
 • Na platformie MS TEAMS zostaną udostępnione zostaną materiały szkoleniowe do pobrania,
 • Instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o PKZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Zobacz jakie to proste!!!

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, zestaw słuchawkowy lub mikrofon oraz głośniki i kamera wybierz spokojne, wygodne miejsce i ruszamy ze szkoleniem.

Zawsze na 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia – jesteśmy do Państwa dyspozycji  aby w tym czasie sprawdzić  połączenia do szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu powstania. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania PKZP. Pokażemy, jak powinno się gospodarować finansami PKZP, aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie Kasy. Przedstawimy podstawowe obowiązki ciążące na pracodawcy. Wyjaśnimy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną, opowiemy o ich zadaniach oraz omówimy  rolę:  Walnego Zebrania Członków.  Poruszmy również temat RODO w PKZP oraz przedstawimy najważniejsze dokumenty PKZP.

Szkolenia zdalne oparte są na programie i prezentacji przygotowanej dla całodniowego szkolenia stacjonarnego. Prezentacja jest dostarczona w całości, ale podczas webinarium, czyli interaktywnej części szkolenia na żywo, ze względu na objętość, omówione zostaną jedynie kluczowe fragmenty z omówieniem zwłaszcza tych punktów, które mogą zostać zmienione zgodnie z projektem ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (według wersji projektu z 16.06.2020 r.)

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w PKZP,
 • ochrony danych osobowych RODO.

Program szkolenia

PODSTAWY PKZP

 1. Formalne podstawy tworzenia kas dziś i już niebawem
 2. Nowe podejście do osobowości prawnej
 3. Cel KZP, MKZP
 4. Cele i rodzaje funduszy, nowe możliwości
 5. Nowi członkowie kas
 6. Zadania samorządnego Zarządu, projektowana penalizacja braku uchwały likwidacyjnej
 7. Sposoby i zakresy kontroli w PKZP – Komisja Rewizyjna
 8. Dopuszczalna kontrola formalna wewnętrzna i zewnętrzna
 9. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
 10. Nowe i dotychczasowe obowiązki pracodawcy oraz możliwe nowe konsekwencje w przypadku ich ignorowania, ryzyko sporu z pracodawcą
 11. Pracownicy oddelegowani do pracy na rzecz KZP – koszty

DOKUMENTACJA I POLITYKI

 1. Dokumentacja własna KZP
 2. Statut KZP, wymagane zmiany
 3. Dokumentacja elektroniczna KZP (wymagane zmiany we wzorach dokumentów)
 4. Umowa bezpłatnej pomocy pracodawcy na rzecz KZP
 5. Omówienie polityki bezpieczeństwa danych KZP zgodnej z RODO
 6. Dobre i złe praktyki w kasach

RACHUNKOWOŚĆ

 1. Biurokracja i digitalizacja KZP
 2. Współczesna rachunkowość dla KZP
 3. Elektroniczne podpisywanie dokumentów (szczególne terminy sprawozdań 2021 ze względu na Covid-19)
 4. Dotychczasowy i NOWY nadzór społeczny organizacji związkowych lub rady pracowników
 5. Obsługa członków w sprawach RODO, indywidualne loginy i konta, a SAP i inne programy pracodawcy
 6. Obowiązek informacyjny ADO – czy może być jeden wzór dokumentu dla kas

WARSZTATY

 1. Studium przypadków:

    A. Zmiana statutu czy zmiana w statucie? – 18. miesięcy na zmianę, zegar wkrótce zacznie tykać…
    B. Nowy i dotychczasowy podział odpowiedzialności przy rozpatrywaniu wniosków o pożyczkę – ułóżmy nową procedurę.

25. Dobre praktyki bezpiecznego pożyczania. Co zrobić w przypadku braku zapłaty za ratę lub spłaty całej pożyczki – dyskusja moderowana na podstawie studium przypadku oraz zapisów w statutach i regulaminach udzielania pożyczek różnych kas.

Q&A

26. Sesja pytań i odpowiedzi. W miarę wolnego czasu możliwe jest też omówienie pozostałych zagadnień ze szkolenia.

Harmonogram szkoleń

12 maj 2021 (środa)

28 maj 2021 (piątek)

1 czerwiec 2021 (wtorek)

17 czerwiec 2021 (czwartek)

23 czerwiec 2021 (środa)

Prelegenci

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem PKZP.

 

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy PKZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia PKZP w zakładzie pracy.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 300,00zł* netto każdej zgłoszonej osoby.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT
Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 14:30

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl