Szkolenie online

Nowa Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w pierwszych, zdalnych szkoleniach związanych z Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Oferowane szkolenia online są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu on-line:

 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie,
 • szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
 • masz do wyboru kilka dogodnych terminów,
 • to oszczędność czasu i kosztów delegacji.

Przed szkoleniem:

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do udziału w szkoleniu,
 • Na platformie MS TEAMS zostaną udostępnione zostaną materiały szkoleniowe do pobrania,
 • Instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Zobacz jakie to proste!!!

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, zestaw słuchawkowy lub mikrofon oraz głośniki i kamera wybierz spokojne, wygodne miejsce i ruszamy ze szkoleniem.

Zawsze na 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia – jesteśmy do Państwa dyspozycji  aby w tym czasie sprawdzić  połączenia do szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP) w świetle nowej ustawy. Oczekiwana od ponad roku ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych w dniu 10 września 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1666). Jeżeli interesuje Państwa, jakie zmiany wprowadza nowa ustawa, jak odpowiednio wdrożyć te zmiany oraz jak kasy powinny funkcjonować –  zapraszamy na nasze szkolenia. Na szkoleniach przedstawimy nową ustawę w jej praktycznym aspekcie wdrożenia w kasach. Odpowiemy na pytania, jaka jest nowa rola przedstawicieli pracowników oraz jak zostały zmienione kompetencje poszczególnych organów KZP, co zmieniło się w pożyczkach i udzielanych zapomogach, przedstawimy horyzont czasowy na dostosowanie się do ustawy oraz jak zorganizować Kasę “po nowemu”. Warto jeszcze podkreślić, iż poruszymy z punktu praktycznego i “po nowemu” temat RODO. Omówimy: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak KZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO i nową ustawę o KZP.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, Księgowych prowadzących KZP. Zapraszamy również praktyków KZP oraz osoby które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z KZP!

Szkolenia zdalne oparte są na programie i prezentacji przygotowanej dla całodniowego szkolenia stacjonarnego. Prezentacja jest dostarczana w całości, ale podczas webinarium, czyli interaktywnej części szkolenia na żywo.

Zapraszamy do nas na szkolenia. Proszę pamiętać, iż jesteśmy jedyną w Polsce firmą specjalizującą się w temacie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Nasze szkolenia są dostępne w wersji online (szczegóły poniżej) oraz stacjonarnej Szkolenie stacjonarne.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • kompetencji i odpowiedzialności organów KZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w KZP,
 • ochrony danych osobowych RODO.

Program szkolenia

I. Nowe podstawy funkcjonowania KZP

 1. Wstęp – powstawanie ustawy
 2. Definicje i podstawy prawne działalności KZP
 3. Osobowość prawna KZP
 4. Uściślona rola pracodawcy
 5. Nowa rola przedstawicieli pracowników
 6. Kompetencje organów KZP
 7. Pożyczki, poręczenia, uposażenia
 8. Zapomogi
 9. Fundusze w KZP
 10. Ochrona danych osobowych w KZP

 II. Adaptacja kas do nowych przepisów

 1. Horyzont czasowy i zakres obowiązkowych zmian w KZP
 2. Czynności i wymogi reorganizacyjne Kasy
 3. Statut – obowiązkowe zmiany
 4. Obowiązek rejestracyjny w REGON
 5. Zmiany ODO w KZP
 6. Forma pisemna, dokumentowa, elektroniczna
 7. Wybory, delegaci, praca zdalna
 8. Fundusze dodatkowe
 9. Proces likwidacji KZP

III.   Ustawowe obowiązki pracodawców

 1. Obowiązki ustawowe
 2. Umowa z KZP
 3. Dopuszczalna pomoc finansowa
 4. Pomoc prawna
 5. Ochrona danych a pracodawca
 6. Obsługa rachunkowa
 7. Obsługa gotówkowa
 8. Niezbędna pomoc administracyjna i informatyczna
 9. Obowiązek przekazywania danych zarządowi KZP
 10. Koszty pracodawcy a outsourcing
 11. Organizacja MKZP

Harmonogram szkoleń

22 lutego 2023 (środa) – lista zamknięta
3 marca 2023 (piątek) – lista zamknięta
8 marca 2023 (czwartek) – lista zamknięta
15 marca 2023 (środa) – lista zamknięta
20 marca 2023 (poniedziałek) – lista zamknięta
24 marca 2023 (piątek)
27 marca 2023 (poniedziałek)

30 marca 2023 (czwartek)
4 kwietnia 2023 (wtorek)

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Gabriel Rogowski
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Politechnice Białostockiej.

Od 2014 roku jest Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku zrzeszającej blisko 3500 członków. Pan Gabriel prowadzi popularną stronę internetową MKZP. Czynnie udziela się w sprawach związanych z organizacją kas zapomogowo-pożyczkowych. Brał udział w konsultacjach społecznych w sprawie Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w którym to dokumencie część uwag Pana Gabierla uwzględniono. W 2011 roku z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymał tytuł honorowy “Społeczna Dusza” – za pasję i konsekwencję w działaniach społecznych na rzecz mieszkańców Białegostoku. Pan Gabriel Rogowski jest od 2014 roku związany ze spółką CASCO Sp. z o.o. w pierwszym etapie wspólnie wdrażaliśmy oprogramowanie e-KZP w oświacie w Białymstoku, w drugim etapie konsultowaliśmy się w sprawach merytorycznych a aktualnie Pan Gabriel prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 460,00 zł netto* od każdej zgłoszonej osoby. 
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 14:30

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: szkolenia@casco.pl