Szkolenie online

Nowa Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w pierwszych, zdalnych szkoleniach związanych z Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Oferowane szkolenia online są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu on-line:

 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie,
 • szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
 • masz do wyboru kilka dogodnych terminów,
 • to oszczędność czasu i kosztów delegacji.

Przed szkoleniem:

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do udziału w szkoleniu,
 • Na platformie MS TEAMS zostaną udostępnione zostaną materiały szkoleniowe do pobrania,
 • Instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Zobacz jakie to proste!!!

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, zestaw słuchawkowy lub mikrofon oraz głośniki i kamera wybierz spokojne, wygodne miejsce i ruszamy ze szkoleniem.

Zawsze na 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia – jesteśmy do Państwa dyspozycji  aby w tym czasie sprawdzić  połączenia do szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP) w świetle nowej ustawy. Oczekiwana od ponad roku ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych w dniu 10 września 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1666). Jeżeli interesuje Państwa, jakie zmiany wprowadza nowa ustawa, jak odpowiednio wdrożyć te zmiany oraz jak kasy powinny funkcjonować –  zapraszamy na nasze szkolenia. Na szkoleniach przedstawimy nową ustawę w jej praktycznym aspekcie wdrożenia w kasach. Odpowiemy na pytania, jaka jest nowa rola przedstawicieli pracowników oraz jak zostały zmienione kompetencje poszczególnych organów KZP, co zmieniło się w pożyczkach i udzielanych zapomogach, przedstawimy horyzont czasowy na dostosowanie się do ustawy oraz jak zorganizować Kasę “po nowemu”. Warto jeszcze podkreślić, iż poruszymy z punktu praktycznego i “po nowemu” temat RODO. Omówimy: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak KZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO i nową ustawę o KZP.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, Księgowych prowadzących KZP. Zapraszamy również praktyków KZP oraz osoby które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z KZP!

Szkolenia zdalne oparte są na programie i prezentacji przygotowanej dla całodniowego szkolenia stacjonarnego. Prezentacja jest dostarczana w całości, ale podczas webinarium, czyli interaktywnej części szkolenia na żywo.

Zapraszamy do nas na szkolenia. Proszę pamiętać, iż jesteśmy jedyną w Polsce firmą specjalizującą się w temacie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Nasze szkolenia są dostępne w wersji online (szczegóły poniżej) oraz stacjonarnej Szkolenie stacjonarne.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • kompetencji i odpowiedzialności organów KZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w KZP,
 • ochrony danych osobowych RODO.

Program szkolenia

I. Nowe podstawy funkcjonowania KZP

 1. Wstęp – powstawanie ustawy
 2. Definicje i podstawy prawne działalności KZP
 3. Osobowość prawna KZP
 4. Uściślona rola pracodawcy
 5. Nowa rola przedstawicieli pracowników
 6. Kompetencje organów KZP
 7. Pożyczki, poręczenia, uposażenia
 8. Zapomogi
 9. Fundusze w KZP
 10. Ochrona danych osobowych w KZP

 II. Adaptacja kas do nowych przepisów

 1. Horyzont czasowy i zakres obowiązkowych zmian w KZP
 2. Czynności i wymogi reorganizacyjne Kasy
 3. Statut – obowiązkowe zmiany
 4. Obowiązek rejestracyjny w REGON
 5. Zmiany ODO w KZP
 6. Forma pisemna, dokumentowa, elektroniczna
 7. Wybory, delegaci, praca zdalna
 8. Fundusze dodatkowe
 9. Proces likwidacji KZP

III.   Ustawowe obowiązki pracodawców

 1. Obowiązki ustawowe
 2. Umowa z KZP
 3. Dopuszczalna pomoc finansowa
 4. Pomoc prawna
 5. Ochrona danych a pracodawca
 6. Obsługa rachunkowa
 7. Obsługa gotówkowa
 8. Niezbędna pomoc administracyjna i informatyczna
 9. Obowiązek przekazywania danych zarządowi KZP
 10. Koszty pracodawcy a outsourcing
 11. Organizacja MKZP

Harmonogram szkoleń

10 listopada 2022 (czwartek) Lista zamknięta 

16 listopada 2022 (środa) Lista zamknięta 

18 listopada 2022 (piątek) Lista zamknięta 

25 listopada 2022 (piątek) 

30 listopada 2022 (środa) 

9 grudnia 2022 (piątek) 

15 grudnia 2022 (czwartek) 

21 grudnia 2022 (środa)

Prelegenci

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Gabriel Rogowski
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Politechnice Białostockiej.

Od 2014 roku jest Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku zrzeszającej blisko 3500 członków. Pan Gabriel prowadzi popularną stronę internetową MKZP. Czynnie udziela się w sprawach związanych z organizacją kas zapomogowo-pożyczkowych. Brał udział w konsultacjach społecznych w sprawie Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w którym to dokumencie część uwag Pana Gabierla uwzględniono. W 2011 roku z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymał tytuł honorowy “Społeczna Dusza” – za pasję i konsekwencję w działaniach społecznych na rzecz mieszkańców Białegostoku. Pan Gabriel Rogowski jest od 2014 roku związany ze spółką CASCO Sp. z o.o. w pierwszym etapie wspólnie wdrażaliśmy oprogramowanie e-KZP w oświacie w Białymstoku, w drugim etapie konsultowaliśmy się w sprawach merytorycznych a aktualnie Pan Gabriel prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 460,00zł* netto każdej zgłoszonej osoby.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 14:30

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl