Szkolenie online

Nowa Ustawa o Kasach Zpomogowo-Pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w pierwszych, zdalnych szkoleniach związanych z Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Oferowane szkolenia online są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu on-line:

 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie,
 • szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
 • masz do wyboru kilka dogodnych terminów,
 • kameralne grupy szkoleniowe – do 8 osób,
 • to oszczędność czasu i kosztów delegacji.

Przed szkoleniem:

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do udziału w szkoleniu,
 • Na platformie MS TEAMS zostaną udostępnione zostaną materiały szkoleniowe do pobrania,
 • Instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Zobacz jakie to proste!!!

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, zestaw słuchawkowy lub mikrofon oraz głośniki i kamera wybierz spokojne, wygodne miejsce i ruszamy ze szkoleniem.

Zawsze na 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia – jesteśmy do Państwa dyspozycji  aby w tym czasie sprawdzić  połączenia do szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu powstania. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania KZP. Pokażemy, jak powinno się gospodarować finansami KZP, aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie Kasy. Przedstawimy podstawowe obowiązki ciążące na pracodawcy. Wyjaśnimy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną, opowiemy o ich zadaniach oraz omówimy  rolę:  Walnego Zebrania Członków.  Poruszmy również temat RODO w KZP oraz przedstawimy najważniejsze dokumenty KZP.

Szkolenia zdalne oparte są na programie i prezentacji przygotowanej dla całodniowego szkolenia stacjonarnego. Prezentacja jest dostarczona w całości, ale podczas webinarium, czyli interaktywnej części szkolenia na żywo, ze względu na objętość, omówione zostaną jedynie kluczowe fragmenty z omówieniem zwłaszcza tych punktów, które mogą zostać zmienione zgodnie z projektem ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (według wersji projektu z 16.06.2020 r.)

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • kompetencji i odpowiedzialności organów KZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w KZP,
 • ochrony danych osobowych RODO.

Program szkolenia

Nowe podstawy funkcjonowania KZP

 1. Cel zakładania kas zapomogowo-pożyczkowych
 2. Definicje i podstawy prawne
 3. „Osobowość hybrydowa” KZP
 4. Rola pracodawcy
 5. Pracownicy oddelegowani to nie wolontariusze KZP
 6. Członkowie i składki
 7. Zarządzanie organizacją, rola zarządu
 8. Tworzenie procedur i dokumentacji, wdrażanie polityk
 9. Kartoteki i konta członkowskie
 10. Pożyczki i poręczenia członkowskie
 11. Zapomogi
 12. Zawieszenia
 13. Fundusze i analityka finansowa
 14. Koszty, straty i wydatki, a zakaz działalności gospodarczej
 15. Nadzór wewnętrzny – komisja rewizyjna
 16. Zatwierdzanie sprawozdań i wybory – rola walnego zebrania członków
 17. Nadzór zewnętrzny – formy nadzoru
 18. Skreślenie członka, 100% zwrot wkładów, bezzwrotne wpisowe (i koszty)

Adaptacja istniejących kas do nowych przepisów

 1. Horyzont czasowy i zakres obowiązkowych zmian w KZP (lista zadań)
 2. Nazwa, siedziba, adres
 3. Statut – katalog zmian obowiązkowych
 4. Obowiązek rejestracyjny w REGON
 5. RODO, IOD, upoważnienia
 6. Formy dokumentowe, www
 7. Delegaci
 8. Procedowanie zdalne
 9. Wybory do organów – zrzekanie się funkcji już nieskuteczne prawnie
 10. Jedna kasa u jednego pracodawcy
 11. Zasady działania funduszy dodatkowych

Ustawowe obowiązki każdego pracodawcy

 1. Otwarty katalog obowiązków ustawowych
 2. Umowa z zarządem KZP
 3. Dopuszczalna pomoc finansowa i warunki jej udzielania
 4. Pomoc prawna
 5. Ochrona danych poufnych i ODO KZP
 6. Obsługa rachunkowa
 7. Obsługa gotówkowa
 8. Niezbędna pomoc administracyjna i informatyczna
 9. Obowiązek przekazywania danych zarządowi KZP
 10. Obowiązek poddania się kontroli KZP i prowadzenia kontroli na jej rzecz
 11. Jednostki budżetowe, służby mundurowe oraz przedsiębiorcy
 12. Koszty jawne, koszty utajone – outsourcing
 13. Kasy międzyzakładowe
 14. MKZP – umowa adhezyjna czy zwykłe porozumienie, faktura czy nota
 15. MKZP – umowa o współadministrowanie czy powierzenie DO, ODO, IOD
 16. MKZP – obowiązkowy podział kosztów
 17. Jedna kasa u jednego pracodawcy – obowiązek dostosowania struktury KZP

Ustawa i jej niedoskonałości

 1. Treść Ustawy o KZP i nowe przepisy karne
 2. Braki w ustawie i kwestie niesprecyzowane
 3. Współczesny krajobraz prawny (lista podsatawowych ustaw i rozporządzeń)
 4. Spodziewane rozwiązania informatyczne

Harmonogram szkoleń

22 wrzesień 2021 (środa)

7 październik 2021 (czwartek)

11 październik 2021 (poniedziałek)

19 październik 2021 (wtorek)

Prelegenci

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

 

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 340,00zł* netto każdej zgłoszonej osoby.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT
Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 14:30

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl