Praktyczne aspekty prowadzenia PKZP – pierwsze szkolenie online do Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w pierwszych, zdalnych szkoleniach związanych z Pracowniczymi Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Oferowane szkolenia online są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu on-line:

 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie,
 • szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
 • masz do wyboru kilka dogodnych terminów,
 • kameralne grupy szkoleniowe – do 8 osób,
 • to oszczędność czasu i kosztów delegacji.

Przed szkoleniem:

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do udziału w szkoleniu,
 • Na platformie MS TEAMS zostaną udostępnione zostaną materiały szkoleniowe do pobrania,
 • Instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o PKZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Zobacz jakie to proste!!!

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, zestaw słuchawkowy lub mikrofon oraz głośniki i kamera wybierz spokojne, wygodne miejsce i ruszamy ze szkoleniem.

Zawsze na 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia – jesteśmy do Państwa dyspozycji  aby w tym czasie sprawdzić  połączenia do szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu powstania. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania PKZP. Pokażemy, jak powinno się gospodarować finansami PKZP, aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie Kasy. Przedstawimy podstawowe obowiązki ciążące na pracodawcy. Wyjaśnimy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną, opowiemy o ich zadaniach oraz omówimy  rolę:  Walnego Zebrania Członków.  Poruszmy również temat RODO w PKZP oraz przedstawimy najważniejsze dokumenty PKZP.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w PKZP,
 • ochrony danych osobowych RODO.

Program szkolenia

1) PODSTAWY PKZP

 • Formalne podstawy tworzenia kas (2020)
 • Niepełna osobowość prawna
 • Cel PKZP, MPKZP
 • Cele i rodzaje funduszy
 • Organy PKZP
 • Sposoby i zakresy kontroli w PKZP – Komisja Rewizyjna
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
 • Pracownicy oddelegowani do pracy na rzecz PKZP

2) DOKUMENTACJA I POLITYKI

 • Dokumentacja własna PKZP
 • Statut
 • Dostęp do danych i dokumentów zgodnie z RODO
 • Umowa bezpłatnej pomocy pracodawcy na rzecz PKZP
 • Omówienie polityki bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO
 • Dobre i złe praktyki w PKZP

3) RACHUNKOWOŚĆ

 • Biurokracja i digitalizacja PKZP
 • Współczesna rachunkowość PKZP (2020 r.)
 • Społeczny nadzór organizacji związkowych

4) WARSZTATY

 • Praktyczne problemy rozpatrywania wniosków o pożyczkę.
 • Poręczenia z punktu widzenia różnych interesariuszy.
 • Dobre praktyki bezpiecznego pożyczania. Co zrobić w przypadku braku zapłaty za ratę lub spłaty całej pożyczki – dyskusja moderowana na podstawie studium przypadku oraz zapisów w statutach i regulaminach udzielania pożyczek różnych Kas.
 • Dobre praktyki RODO – dyskusja moderowana i wymiana doświadczeń po 2 latach funkcjonowania RODO w PKZP.

5) PKZP a COVID-19

 • Klasy zagrożeń
 • Miary kontroli ryzyka
 • Tele-PKZP – możliwości i ograniczenia
 • Zwolnienia grupowe, postojowe, likwidacja zakładu pracy, lawina wypłat lub odejść.
 • Likwidacja PKZP

6) Q&A

 • Sesja pytań i odpowiedzi. W miarę wolnego czasu możliwe jest też omówienie pozostałych zagadnień ze szkolenia.

Harmonogram szkoleń

16 czerwca 2020 roku

19 czerwca 2020 roku

30 czerwca 2020 roku

9 lipca 2020

19 sierpnia 2020

26 sierpnia 2020

Prelegenci

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem PKZP.

 

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy PKZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia PKZP w zakładzie pracy.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 300,00zł* netto każdej zgłoszonej osoby.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT
Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 13:00

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl