Rola i odpowiedzialność Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz obowiązki księgowe KZP wg Ustawy o KZP i RODO – dobre praktyki

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do udziału w pierwszych, zdalnych szkoleniach związanych z Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.

Oferowane szkolenia online są skierowane do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu on-line:

 • możesz wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie,
 • szkolenie odbywa się na żywo – masz stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
 • masz do wyboru kilka dogodnych terminów,
 • to oszczędność czasu i kosztów delegacji.

Przed szkoleniem:

 • Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do udziału w szkoleniu,
 • Na platformie MS TEAMS zostaną udostępnione zostaną materiały szkoleniowe do pobrania,
 • Instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Zobacz jakie to proste!!!

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, zestaw słuchawkowy lub mikrofon oraz głośniki i kamera wybierz spokojne, wygodne miejsce i ruszamy ze szkoleniem.
Zawsze na 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia szkolenia – jesteśmy do Państwa dyspozycji  aby w tym czasie sprawdzić  połączenia do szkolenia.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest wsparcie w rozwoju kompetencji członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Księgowych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, a tym samym usprawnienia i zabezpieczenia ich działań w ramach szczytnego celu prowadzenia KZP dla swoich współpracowników. W dniu 10 września 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1666) ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Od tego czasu obserwujemy rozkwit działalności KZP w Polsce, udało nam się przeszkolić ponad tysiąc osób z nowych uwarunkowań prawnych. Równocześnie zauważalne stają się zwiększone potrzeby nabycia nowych kompetencji, które pozwolą z jednej strony działać bezpiecznie i skutecznie, ale jednocześnie efektywnie pod kątem zwiększenia ilości członków i systematycznego wsparcia finansowego, z którego w trudnych czasach chcieliby oni korzystać.

Jeżeli interesuje Państwa, jakie są obecne podstawy prawne działania KZP, jaka jest odpowiedzialność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Księgowości, oraz jakie są praktyczne aspekty działania każdego z tych organów –  zapraszamy na nasze szkolenia. Przedstawimy ich ustawowy katalog kompetencji, omówimy misję, funkcje, podejmowane czynności. Zaprezentujemy również, jak w pracy może pomóc informatyzacja i rozwój nowych technologii.

Dzięki szkoleniu osoby obsługujące KZP będą miały więcej czasu na wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych, ponieważ zdobędą większą sprawność w swoich działaniach a tym samym będą realizować je szybciej.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, Księgowych prowadzących KZP. Zapraszamy również praktyków KZP oraz osoby które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z KZP!

Szkolenia zdalne oparte są na programie i prezentacji przygotowanej dla całodniowego szkolenia stacjonarnego. Prezentacja jest dostarczana w całości, ale podczas webinarium, czyli interaktywnej części szkolenia na żywo.

Zapraszamy do nas na szkolenia. Proszę pamiętać, iż jesteśmy jedyną w Polsce firmą specjalizującą się w temacie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Nasze szkolenia są dostępne w wersji online (szczegóły poniżej) oraz stacjonarnej Szkolenie stacjonarne.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania KZP
 • misji i odpowiedzialności organów KZP (zarząd, komisja rewizyjna)
 • opracowania dokumentacji
 • zasad rachunkowości i sprawozdawczości rocznej
 • ochrony danych osobowych (RODO)
 • wiele aspektów praktycznych prowadzenia KZP

Program szkolenia

Podstawy z ustawy o KZP i innych przepisów

1. Wprowadzenie do kwestii formalnych i prawnych.
2. Członkostwo
3. Organy
4. Wybory
5. Fundusze
6. Kwestie organizacyjne
7. Informatyzacja KZP
8. Sprawy finansowe
9. Kwestie sprawozdawcze
10. Zagadnienia związane z ODO
11. Zadania i wymagania kontrolne – indywidualne, wewnętrzne, delegowane i zewnętrzne
12. Specyfika kas międzyzakładowych (MKZP)
13. Praktyczne działanie KZP

Kompetencje, prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność zarządu KZP

14. Katalog ustawowy kompetencji
15. Zarządzanie KZP
16. Powinność organizacyjna
17. Rola zarządcza
18. Misja kierownicza
19. Funkcja motywacyjna
20. Zadania kontrolne i ewaluacyjne
21. Tworzenie procedur i dokumentacji, wdrażanie polityk
22. Kartoteki i konta członkowskie
23. Programy i dane informatyczne
24. Pracownicy obsługi
25. Dokumenty w pracy zarządu

Kompetencje, prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność komisji rewizyjnej KZP

26. Katalog ustawowy komisji rewizyjnej
27. Rodzaje kontroli w KZP
28. Czynności komisji rewizyjnej
29. Kompletność i forma sprawozdania finansowego MKZP i KZP
30. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego WZ
31. Wniosek o odwołanie zarządu a kadencja komisji rewizyjnej
32. Dokumenty w pracy komisji rewizyjnej

Obowiązki księgowe KZP

33. Po co jest rachunkowość i czy musi być prowadzona przez pracodawcę?
34. Dokumentowanie sposobu prowadzenia rachunkowości w polityce rachunkowości
35. Plan kont a plany dochodów i wydatków
36. Rodzaje dowodów księgowych i dokumentów stosowanych w rachunkowości KZP
37. Obowiązki podatkowe i sprawozdawcze
38. Archiwizacja dokumentów i brakowanie

Harmonogram szkoleń

19.04.2024 (piątek) – termin potwierdzony
23.04.2024 (wtorek)
07.05.2024 (wtorek)
15.05.2024 (środa)
24.05.2024 (piątek)
29.05.2024 (środa)

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Gabriel Rogowski
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Politechnice Białostockiej.

Od 2014 roku jest Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku zrzeszającej blisko 3500 członków. Pan Gabriel prowadzi popularną stronę internetową MKZP. Czynnie udziela się w sprawach związanych z organizacją kas zapomogowo-pożyczkowych. Brał udział w konsultacjach społecznych w sprawie Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w którym to dokumencie część uwag Pana Gabierla uwzględniono. W 2011 roku z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymał tytuł honorowy „Społeczna Dusza” – za pasję i konsekwencję w działaniach społecznych na rzecz mieszkańców Białegostoku. Pan Gabriel Rogowski jest od 2014 roku związany ze spółką CASCO Sp. z o.o. w pierwszym etapie wspólnie wdrażaliśmy oprogramowanie e-KZP w oświacie w Białymstoku, w drugim etapie konsultowaliśmy się w sprawach merytorycznych a aktualnie Pan Gabriel prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490,00 zł netto* od każdej zgłoszonej osoby.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 14:30

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: szkolenia@casco.pl