Zapraszamy na szkolenie

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) 2020
od aktualnych przepisów
do dobrej praktyki prowadzenia

Dlaczego współpracują z nami najlepsi ?

Elastyczność

Badając potrzeby szkoleniowe Klientów, pomagamy ustalić optymalny zakres tematyczny szkolenia. Jesteśmy elastyczni zarówno pod względem miejsca szkolenia, czasu jego trwania. Otwieramy się również na wszelkie nieszablonowe propozycje szkoleniowe. Realizujemy grupowe oraz indywidualne projekty
szkoleniowe.

Opieka mentorska

Po zakończonym szkoleniu każdy Uczestnik zostaje objęty opieką mentorską oraz może korzystać z portalu pkzp.com.pl. Uczestnik może kontaktować się ze wskazanym trenerem w celu otrzymania pomocy. Trener zasugeruje możliwe scenariusze rozwiązań oraz wskaże odpowiednie zasoby niezbędne do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o PKZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Dyplom ukończenia szkolenia

Każdy Uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Kadra

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują się m.in. osoby które są związane z Kasami Zapomogowo – Pożyczkowymi od wielu lat, znają ten temat z każdej strony.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu ich powstania wraz z procedurami tworzenia. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania PKZP i jak są pozyskiwane środki finansowe na poszczególne fundusze. Pokażemy jak powinno się gospodarować finansami PKZP aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie PKZP. Przedstawimy jakie podstawowe obowiązki ciążą na pracodawcy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną oraz opowiemy o ich zadaniach i omówimy rolę Walnego Zebrania Członków. Ponadto pokażemy podstawowe dokumenty kasy w tym: statut, umowę pożyczki, umowę z pracodawcą, umowę bankową, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzory wniosków, deklaracje, sprawozdania, regulaminy i polityki.
Warto jeszcze nadmienić, że poruszymy z punktu praktycznego temat RODO – w tym gównie: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak PKZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów PKZP, Członków Komisji Rewizyjnej PKZP, Księgowych prowadzących PKZP. Zapraszamy praktyków PKZP oraz osoby który rozpoczęły swoją przygodę z PKZP!

Jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania czy prowadzona PKZP jest zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie są prawa i obowiązki organów PKZP oraz pracodawcy względem PKZP i w jaki sposób należy podejść do tematu ochrony danych osobowych PKZP, jak spełnić wymogi ustawy aby dane osobowe były należycie chronione? Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie – przedstawimy rozwiązanie oraz ułatwimy wdrożenie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • prawnego funkcjonowania PKZP,
 • kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w PKZP,
 • optymalizacji kosztów funkcjonowania PKZP.

Program szkolenia

PODSTAWY PKZP

 1. Formalne podstawy tworzenia kas (2020)
 2. Niepełna osobowość prawna
 3. Cel PKZP, MPKZP
 4. Cele i rodzaje funduszy
 5. Organy PKZP
 6. Walne Zebranie Członków
 7. Zadania Zarządu
 8. Sposoby i zakresy kontroli w PKZP – Komisja Rewizyjna
 9. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
 10. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
 11. Obowiązki pracodawcy i prawne skutki ich ignorowania
 12. Pracownicy oddelegowani do pracy na rzecz PKZP

DOKUMENTACJA I POLITYKI

 1. Dokumentacja własna PKZP
 2. Statut
 3. Dokumentacja elektroniczna (wzory dokumentów 2020 r.)
 4. Dokumentacja pracodawcy związana z PKZP
 5. Dostęp do danych i dokumentów zgodnie z RODO
 6. Omówienie polityki rachunkowości (2020 r.)
 7. Umowa bezpłatnej pomocy pracodawcy na rzecz PKZP
 8. Omówienie polityki bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO
 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 10. Planowanie strategiczne w kasie
 11. Dobre i złe praktyki w PKZP

RACHUNKOWOŚĆ

 1. Biurokracja i digitalizacja PKZP
 2. Współczesna rachunkowość PKZP (2020)
 3. Różnice pomiędzy funduszem, rachunkiem a kontem księgowym
 4. Plan kont, księgowanie, dowód księgowy, sprawozdania i raporty
 5. Rachunek bankowy, kasa gotówkowa, karta płatnicza
 6. Wymagane środki autoryzacji bankowej
 7. Sprawozdanie roczne – część statystyczna i ogólna
 8. Elektroniczne podpisywanie dokumentów (sprawozdania)
 9. Społeczny nadzór organizacji związkowych
 10. Obsługa członków w sprawach RODO
 11. Obowiązek informacyjny ADO
 12. Archiwum PKZP a RODO

WARSZTATY

 1. Studium przypadków – Zmiana statutu czy zmiana w statucie? Praktyczne problemy rozpatrywania wniosków o pożyczkę. Poręczenia z punktu widzenia różnych interesariuszy. Klasyczne spory w PKZP (Pracodawca – Zarząd, Zarząd – Komisja Rewizyjna, Członek – PKZP.) Podatki i opłaty a PKZP. Przyczyny malwersacji i sposoby ich zapobiegania.
 2. Dobre praktyki bezpiecznego pożyczania. Co zrobić w przypadku braku zapłaty za ratę lub spłaty całej pożyczki – dyskusja moderowana na podstawie studium przypadku oraz zapisów w statutach i regulaminach udzielania pożyczek różnych kas.
 3. Baza wiedzy –najciekawsze wątki z forum PKZP
 4. Dobre praktyki RODO – dyskusja moderowana i wymiana doświadczeń po 2 latach funkcjonowania RODO w PKZP

Harmonogram szkoleń

Lp. Miejscowość Miejsce szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia
1. Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

budynek IV ,parter , sala F O.28

aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

20 lutego 2020 roku
(czwartek)
09.00-15.00
2. Poznań

Hotel Royal

 ul. Św. Marcina 71

61-808 Poznań

4 marca 2020 roku
(środa)
09.00-15.00
3. Gorzów Wielkopolski

Hotel Qubus

Orląt Lwowskich 3

66-410 Gorzów Wielkopolski

5 marca 2020 roku
(czwartek)
09.00-15.00
4. Szczecin

Novotel Szczecin Centrum

ul . 3 Maja 31

 70-215 Szczecin

6 marca 2020 roku
(piątek)
09.00-15.00
5. Wrocław

Hotel Europejski

Piłsudskiego 88

50-017 Wrocław

24 marca 2020 roku
(wtorek)
09.00-15.00
6. Opole

Hotel DeSilva Premium Opole

ul. Powolnego 10

45-078 Opole

25 marca 2020 roku
(środa)
09.00-15.00
7. Katowice

Hotel Silesian

Ul. Szybowcowa 1a

40-502 Katowice

26 marca 2020 roku
(czwartek)
09.00-15.00
8. Rzeszów

Hotel Rzeszów

aleja Józefa Piłsudskiego 44

35-001 Rzeszów

27 kwietnia 2020 roku
(poniedziałek)
09.00-15.00
9.

Kielce

 

Best Western Grand Hotel

ul. Henryka Sienkiewicza 78

25-501 Kielce

28 kwietnia 2020 roku
(wtorek)
09.00-15.00
10. Kraków

Hotel Wit Stwosz

ul. Mikołajska 28

31-027 Kraków

29 kwietnia 2020 roku
(wtorek)
09.00-15.00
11. Lublin

Hotel Europa S.A.

ul. Krakowskie Przedmieście 29

20-002 Lublin

20 maja 2020 roku
(środa)
09.00-15.00
12. Warszawa

Hotel Best Western Felix

ul. Omulewska 24

04-128 Warszawa

21 maja 2020 roku
(czwartek)
09.00-15.00
13. Łódź

Hotel ibis Łódź Centrum

Al. Józefa Piłsudskiego 11

90-368 Łódź

22 maja 2020 roku
(piątek)
09.00-15.00
14. Toruń

Hotel Copernicus

Bulwar Filadelfijski 11

87-100 Toruń

17 czerwca 2020 roku
(środa)
09.00-15.00
15. Olsztyn

Hotel Warmiński

ul. Kołobrzeska 1

10-442 Olsztyn

18 czerwca 2020 roku
(czwartek)
09.00-15.00
16. Białystok

Ibis Styles

ul. Aleja Piłsudskiego 25

15-444 Białystok

19 czerwca 2020 roku
(piątek)
09.00-15.00

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy PKZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia PKZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej.

W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Kazimierzem Jankowiakiem oraz Adrianem Kesslerem są autorami książki pt. „Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – Kompendium wiedzy”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem PKZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490,00 zł* netto od pierwszej osoby, każda kolejna osoba z tej samej firmy/jednostki 440,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT – Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 15:00

W czasie trwania szkolenia zapewniamy 2 przerwy (kawowa, obiadowa) wliczone w cenę szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ponadto imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego oraz A.Kesslera.

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl