Nowa Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

Dlaczego współpracują z nami najlepsi ?

Elastyczność

Badając potrzeby szkoleniowe Klientów, pomagamy ustalić optymalny zakres tematyczny szkolenia. Jesteśmy elastyczni zarówno pod względem miejsca szkolenia, czasu jego trwania. Otwieramy się również na wszelkie nieszablonowe propozycje szkoleniowe. Realizujemy grupowe oraz indywidualne projekty
szkoleniowe.

Opieka mentorska

Po zakończonym szkoleniu każdy Uczestnik zostaje objęty opieką mentorską oraz może korzystać z portalu pkzp.com.pl. Uczestnik może kontaktować się ze wskazanym trenerem w celu otrzymania pomocy. Trener zasugeruje możliwe scenariusze rozwiązań oraz wskaże odpowiednie zasoby niezbędne do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Dyplom ukończenia szkolenia

Każdy Uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Kadra

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują się m.in. osoby które są związane z Kasami Zapomogowo – Pożyczkowymi od wielu lat, znają ten temat z każdej strony.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu ich powstania wraz z procedurami tworzenia. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania KZP i jak są pozyskiwane środki finansowe na poszczególne fundusze. Pokażemy jak powinno się gospodarować finansami KZP aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie KZP. Przedstawimy jakie podstawowe obowiązki ciążą na pracodawcy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną oraz opowiemy o ich zadaniach i omówimy rolę Walnego Zebrania Członków. Ponadto pokażemy podstawowe dokumenty kasy w tym: statut, umowę pożyczki, umowę z pracodawcą, umowę bankową, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzory wniosków, deklaracje, sprawozdania, regulaminy i polityki. Warto jeszcze nadmienić, że poruszymy z punktu praktycznego temat RODO – w tym gównie: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak KZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO. Ponadto podczas szkolenia omówimy aktualne przepisy względem planowanych (!) zmian wprowadzanych ustawą o kasach zapomogowo-pożyczkowych (na podstawie projektu ustawy z dnia 16.06.2020 r.).

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, Księgowych prowadzących KZP. Zapraszamy praktyków KZP oraz osoby który rozpoczęły swoją przygodę z KZP!

Jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania czy prowadzona KZP jest zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie są prawa i obowiązki organów KZP oraz pracodawcy względem KZP i w jaki sposób należy podejść do tematu ochrony danych osobowych KZP, jak spełnić wymogi ustawy aby dane osobowe były należycie chronione? Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie – przedstawimy rozwiązanie oraz ułatwimy wdrożenie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych i planowaną ustawą kzp.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • prawnego funkcjonowania KZP,
 • kompetencji i odpowiedzialności organów KZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w KZP,
 • optymalizacji kosztów funkcjonowania KZP.

Program szkolenia

Nowe podstawy funkcjonowania KZP

 1. Cel zakładania kas zapomogowo-pożyczkowych
 2. Definicje i podstawy prawne
 3. „Osobowość hybrydowa” KZP
 4. Rola pracodawcy
 5. Pracownicy oddelegowani to nie wolontariusze KZP
 6. Członkowie i składki
 7. Zarządzanie organizacją, rola zarządu
 8. Tworzenie procedur i dokumentacji, wdrażanie polityk
 9. Kartoteki i konta członkowskie
 10. Pożyczki i poręczenia członkowskie
 11. Zapomogi
 12. Zawieszenia
 13. Fundusze i analityka finansowa
 14. Koszty, straty i wydatki, a zakaz działalności gospodarczej
 15. Nadzór wewnętrzny – komisja rewizyjna
 16. Zatwierdzanie sprawozdań i wybory – rola walnego zebrania członków
 17. Nadzór zewnętrzny – formy nadzoru
 18. Skreślenie członka, 100% zwrot wkładów, bezzwrotne wpisowe (i koszty)

Adaptacja istniejących kas do nowych przepisów

 1. Horyzont czasowy i zakres obowiązkowych zmian w KZP (lista zadań)
 2. Nazwa, siedziba, adres
 3. Statut – katalog zmian obowiązkowych
 4. Obowiązek rejestracyjny w REGON
 5. RODO, IOD, upoważnienia
 6. Formy dokumentowe, www
 7. Delegaci
 8. Procedowanie zdalne
 9. Wybory do organów – zrzekanie się funkcji już nieskuteczne prawnie
 10. Jedna kasa u jednego pracodawcy
 11. Zasady działania funduszy dodatkowych

Ustawowe obowiązki każdego pracodawcy

 1. Otwarty katalog obowiązków ustawowych
 2. Umowa z zarządem KZP
 3. Dopuszczalna pomoc finansowa i warunki jej udzielania
 4. Pomoc prawna
 5. Ochrona danych poufnych i ODO KZP
 6. Obsługa rachunkowa
 7. Obsługa gotówkowa
 8. Niezbędna pomoc administracyjna i informatyczna
 9. Obowiązek przekazywania danych zarządowi KZP
 10. Obowiązek poddania się kontroli KZP i prowadzenia kontroli na jej rzecz
 11. Jednostki budżetowe, służby mundurowe oraz przedsiębiorcy
 12. Koszty jawne, koszty utajone – outsourcing
 13. Kasy międzyzakładowe
 14. MKZP – umowa adhezyjna czy zwykłe porozumienie, faktura czy nota
 15. MKZP – umowa o współadministrowanie czy powierzenie DO, ODO, IOD
 16. MKZP – obowiązkowy podział kosztów
 17. Jedna kasa u jednego pracodawcy – obowiązek dostosowania struktury KZP

Ustawa i jej niedoskonałości

 1. Treść Ustawy o KZP i nowe przepisy karne
 2. Braki w ustawie i kwestie niesprecyzowane
 3. Współczesny krajobraz prawny (lista podstawowych ustaw i rozporządzeń)
 4. Spodziewane rozwiązania informatyczne

Harmonogram szkoleń

Lp. Miejscowość Miejsce szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia
1. Wrocław Hotel Piast Wrocław
ul. Piłsudskiego 98,
50-017 Wrocław
21 wrzesień 2021 09.00-15.00
2. Opole Hotel Mercure Opole
ul. Krakowska 57-59
45-018 Opole
22 wrzesień 2021 09.00-15.00
3. Katowice Hotel Silesian
ul. Szybowcowa 1 A
40-502 Katowice
23 wrzesień 2021 09.00-15.00
4. Gdynia PPNT Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
06 pażdziernik 2021 09.00-15.00
5. Warszawa Best Western Hotel Felix
ul. Omulewska 24
04-128 Warszawa
27 październik 2021 9.00-15.00
6. Rzeszów Hotel Ferdynand
ul. Grottgera 28
35-005 Rzeszów
28 październik 2021 09.00-15.00
7. Kraków Hotel Wit Stwosz
ul. Mikołajska 28
31-027 Kraków
29 październik 2021 09.00-15.00
8. Lublin Europa S.A.
ul. Krakowskie Przedmieście 29
20-002 Lublin
23 listopad 2021 09.00-15.00
9. Kielce Best Western Grand Hotel
ul. Henryka Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
24 listopad 2021 09.00-15.00
10. Łódź Hotel ibis Łódź Centrum
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
90-368 Łódź
25 listopad 2021 09.00-15.00
11. Poznań Hotel Royal
ul. Św. Marcina 71
61-808 Poznań
6 gdrudzień 2021 09.00-15.00
12. Gorzów Wielkopolski Qubus Hotel Gorzów Wlkp.
ul. Orląt Lwowskich 3
66-410 Gorzów Wielkopolski
7 grudzień 2021 09.00-15.00
13. Szczecin Novotel Szczecin Centrum
ul. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
8 grudzień 2021 09.00-15.00

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej.

W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Kazimierzem Jankowiakiem oraz Adrianem Kesslerem są autorami książki pt. „Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – Kompendium wiedzy”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 540,00 zł* netto od pierwszej osoby, każda kolejna osoba z tej samej firmy/jednostki 490,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VATPobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 15:00

W czasie trwania szkolenia zapewniamy 2 przerwy (kawowa, obiadowa) wliczone w cenę szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ponadto imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego oraz A.Kesslera.

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl