Nowa Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

Dlaczego współpracują z nami najlepsi ?

Elastyczność

Badając potrzeby szkoleniowe Klientów, pomagamy ustalić optymalny zakres tematyczny szkolenia. Jesteśmy elastyczni zarówno pod względem miejsca szkolenia, czasu jego trwania. Otwieramy się również na wszelkie nieszablonowe propozycje szkoleniowe. Realizujemy grupowe oraz indywidualne projekty
szkoleniowe.

Opieka mentorska

Po zakończonym szkoleniu każdy Uczestnik zostaje objęty opieką mentorską oraz może korzystać z portalu pkzp.com.pl. Uczestnik może kontaktować się ze wskazanym trenerem w celu otrzymania pomocy. Trener zasugeruje możliwe scenariusze rozwiązań oraz wskaże odpowiednie zasoby niezbędne do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Dyplom ukończenia szkolenia

Każdy Uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Kadra

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują się m.in. osoby które są związane z Kasami Zapomogowo – Pożyczkowymi od wielu lat, znają ten temat z każdej strony.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP) w świetle nowej ustawy. Jeżeli interesuje Państwa, jakie zmiany wprowadza nowa ustawa, jak odpowiednio wdrożyć te zmiany oraz jak kasy powinny funkcjonować –  zapraszamy na nasze szkolenia. Na szkoleniach przedstawimy nową ustawę w jej praktycznym aspekcie wdrożenia w kasach. Odpowiemy na pytania, jaka jest nowa rola przedstawicieli pracowników oraz jak zostały zmienione kompetencje poszczególnych organów KZP, co zmieniło się w pożyczkach i udzielanych zapomogach, przedstawimy horyzont czasowy na dostosowanie się do ustawy oraz jak zorganizować Kasę “po nowemu”. Warto jeszcze podkreślić, iż poruszymy z punktu praktycznego i “po nowemu” temat RODO. Omówimy: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak KZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO i nową ustawę o KZP.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, Księgowych prowadzących KZP. Zapraszamy również praktyków KZP oraz osoby które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z KZP!

Zapraszamy do nas na szkolenia. Proszę pamiętać, iż jesteśmy jedyną w Polsce firmą specjalizującą się w temacie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Nasze szkolenia są dostępne w wersji stacjonarnej  (szczegóły poniżej) oraz online Szkolenie online.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • prawnego funkcjonowania KZP,
 • kompetencji i odpowiedzialności organów KZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w KZP,
 • optymalizacji kosztów funkcjonowania KZP.

Program szkolenia

I. Nowe podstawy funkcjonowania KZP

 1. Wstęp – powstawanie ustawy
 2. Definicje i podstawy prawne działalności KZP
 3. Osobowość prawna KZP
 4. Uściślona rola pracodawcy
 5. Nowa rola przedstawicieli pracowników
 6. Kompetencje organów KZP
 7. Pożyczki, poręczenia, uposażenia
 8. Zapomogi
 9. Fundusze w KZP
 10. Ochrona danych osobowych w KZP

 II. Adaptacja kas do nowych przepisów

 1. Horyzont czasowy i zakres obowiązkowych zmian w KZP
 2. Czynności i wymogi reorganizacyjne Kasy
 3. Statut – obowiązkowe zmiany
 4. Obowiązek rejestracyjny w REGON
 5. Zmiany ODO w KZP
 6. Forma pisemna, dokumentowa, elektroniczna
 7. Wybory, delegaci, praca zdalna
 8. Fundusze dodatkowe
 9. Proces likwidacji KZP

III.   Ustawowe obowiązki pracodawców

 1. Obowiązki ustawowe
 2. Umowa z KZP
 3. Dopuszczalna pomoc finansowa
 4. Pomoc prawna
 5. Ochrona danych a pracodawca
 6. Obsługa rachunkowa
 7. Obsługa gotówkowa
 8. Niezbędna pomoc administracyjna i informatyczna
 9. Obowiązek przekazywania danych zarządowi KZP
 10. Koszty pracodawcy a outsourcing
 11. Organizacja MKZP

Harmonogram szkoleń

Lp. Miejscowość Miejsce szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia Uwagi
1. Katowice Hotel Silesian
Ul. Szybowcowa 1A
40-502 Katowice
24 lutego 2023 9.00-15.00
2. Kraków Vienna House EASY by Wyndham Cracow przy ul. Przy Rondzie 2. 9 marca 2023 9.00-15.00
3. Gdynia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al.Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia
10 marca 2023 9.00-15.00
4. Białystok Ibis Styles
ul. Aleja Piłsudskiego 25
15-444 Białystok
17 marca 2023 9.00-15.00
5. Warszawa Hotel Hetman  Księdza Ignacego Kłopotowskiego 36,
03-717 Warszawa
20 marca 2023 9.00-15.00
6. Łódź Focus Hotel ŁÓDŹ, 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 23/25 21 marca 2023 9.00-15.00
7. Wrocław Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98
50-017 Wrocław
31 marca 2023 9.00-15.00

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej.

W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Jolantą Wyżychowską oraz Tomaszem Gulla są autorami książki pt. „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Gabriel Rogowski
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Politechnice Białostockiej.

Od 2014 roku jest Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku zrzeszającej blisko 3500 członków. Pan Gabriel prowadzi popularną stronę internetową MKZP. Czynnie udziela się w sprawach związanych z organizacją kas zapomogowo-pożyczkowych. Brał udział w konsultacjach społecznych w sprawie Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w którym to dokumencie część uwag Pana Gabierla uwzględniono. W 2011 roku z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymał tytuł honorowy “Społeczna Dusza” – za pasję i konsekwencję w działaniach społecznych na rzecz mieszkańców Białegostoku. Pan Gabriel Rogowski jest od 2014 roku związany ze spółką CASCO Sp. z o.o. w pierwszym etapie wspólnie wdrażaliśmy oprogramowanie e-KZP w oświacie w Białymstoku, w drugim etapie konsultowaliśmy się w sprawach merytorycznych a aktualnie Pan Gabriel prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 670,00 zł netto* od każdej zgłoszonej osoby. Koszt udziału w szkoleniu trzeciej i każdej kolejnej osoby z danej firmy/jednostki/placówki wynosi 620,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 15:00

W czasie trwania szkolenia zapewniamy 2 przerwy (kawowa, obiadowa) wliczone w cenę szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ponadto imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.” autorstwa J. Trzcińskiego, J. Wyżychowskiej, T. Gulla.

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: szkolenia@casco.pl