Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 2020 w świetle projektu ustawy o KZP oraz dobrej praktyki prowadzenia Kasy

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że jesteśmy zmuszeni zawiesić szkolenia stacjonarne.

Zapraszamy Państwa na szkolenia zdalne. Szkolenia zdalne są w kameralnych kilkuosobowych grupach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach online!

Dlaczego współpracują z nami najlepsi ?

Elastyczność

Badając potrzeby szkoleniowe Klientów, pomagamy ustalić optymalny zakres tematyczny szkolenia. Jesteśmy elastyczni zarówno pod względem miejsca szkolenia, czasu jego trwania. Otwieramy się również na wszelkie nieszablonowe propozycje szkoleniowe. Realizujemy grupowe oraz indywidualne projekty
szkoleniowe.

Opieka mentorska

Po zakończonym szkoleniu każdy Uczestnik zostaje objęty opieką mentorską oraz może korzystać z portalu pkzp.com.pl. Uczestnik może kontaktować się ze wskazanym trenerem w celu otrzymania pomocy. Trener zasugeruje możliwe scenariusze rozwiązań oraz wskaże odpowiednie zasoby niezbędne do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o PKZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Dyplom ukończenia szkolenia

Każdy Uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Kadra

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują się m.in. osoby które są związane z Kasami Zapomogowo – Pożyczkowymi od wielu lat, znają ten temat z każdej strony.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu ich powstania wraz z procedurami tworzenia. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania PKZP i jak są pozyskiwane środki finansowe na poszczególne fundusze. Pokażemy jak powinno się gospodarować finansami PKZP aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie PKZP. Przedstawimy jakie podstawowe obowiązki ciążą na pracodawcy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną oraz opowiemy o ich zadaniach i omówimy rolę Walnego Zebrania Członków. Ponadto pokażemy podstawowe dokumenty kasy w tym: statut, umowę pożyczki, umowę z pracodawcą, umowę bankową, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzory wniosków, deklaracje, sprawozdania, regulaminy i polityki. Warto jeszcze nadmienić, że poruszymy z punktu praktycznego temat RODO – w tym gównie: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak PKZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO. Ponadto podczas szkolenia omówimy aktualne przepisy względem planowanych (!) zmian wprowadzanych ustawą o kasach zapomogowo-pożyczkowych (na podstawie projektu ustawy z dnia 16.06.2020 r.).

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów PKZP, Członków Komisji Rewizyjnej PKZP, Księgowych prowadzących PKZP. Zapraszamy praktyków PKZP oraz osoby który rozpoczęły swoją przygodę z PKZP!

Jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania czy prowadzona PKZP jest zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie są prawa i obowiązki organów PKZP oraz pracodawcy względem PKZP i w jaki sposób należy podejść do tematu ochrony danych osobowych PKZP, jak spełnić wymogi ustawy aby dane osobowe były należycie chronione? Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie – przedstawimy rozwiązanie oraz ułatwimy wdrożenie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych i planowaną ustawą kzp.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • prawnego funkcjonowania PKZP,
 • kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w PKZP,
 • optymalizacji kosztów funkcjonowania PKZP.

Program szkolenia

PODSTAWY PKZP

 1. Formalne podstawy tworzenia kas dziś i już niebawem
 2. Nowe podejście do osobowości prawnej
 3. Cel KZP, MKZP
 4. Cele i rodzaje funduszy, nowe możliwości
 5. Nowi członkowie kas
 6. Organy KZP
 7. Walne Zebranie Członków
 8. Zadania samorządnego Zarządu
 9. Sposoby i zakresy kontroli w PKZP – Komisja Rewizyjna
 10. Dopuszczalna kontrola formalna wewnętrzna i zewnętrzna
 11. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
 12. Nowe i dotychczasowe obowiązki pracodawcy oraz możliwe nowe konsekwencje w przypadku ich ignorowania, ryzyko sporu z pracodawcą
 13. Pracownicy oddelegowani do pracy na rzecz KZP – koszty

DOKUMENTACJA I POLITYKI

 1. Dokumentacja własna KZP
 2. Statut KZP, wymagane zmiany
 3. Dokumentacja elektroniczna KZP (wymagane zmiany we wzorach dokumentów)
 4. Dokumentacja pracodawcy związana z KZP
 5. Dostęp do danych i dokumentów zgodny z RODO
 6. Omówienie odrębnej polityki rachunkowości KZP
 7. Umowa bezpłatnej pomocy pracodawcy na rzecz KZP
 8. Omówienie polityki bezpieczeństwa danych KZP zgodnej z RODO
 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 10. Planowanie strategiczne
 11. Dobre i złe praktyki w kasach

RACHUNKOWOŚĆ

 1. Biurokracja i digitalizacja KZP
 2. Współczesna rachunkowość dla KZP
 3. Różnice pomiędzy funduszem, rachunkiem a kontem księgowym
 4. Plan kont, księgowanie, dowód księgowy, sprawozdania i raporty
 5. Rachunek bankowy, kasa gotówkowa, karta płatnicza
 6. Wymagane środki autoryzacji bankowej
 7. Sprawozdanie roczne i jego publikacja
 8. Elektroniczne podpisywanie dokumentów (szczególne terminy sprawozdań ze względu na Covid-19)
 9. Dotychczasowy i NOWY nadzór społeczny organizacji związkowych lub rady pracowników
 10. Obsługa członków w sprawach RODO, indywidualne loginy i konta, a SAP i inne programy pracodawcy
 11. Obowiązek informacyjny ADO – czy może być jeden wzór dokumentu dla kas
 12. Archiwum dokumentacji KZP.

WARSZTATY

 1. Studium przypadków – Zmiana statutu czy zmiana w statucie? Nowy i dotychczasowy podział odpowiedzialności przy rozpatrywaniu wniosków o pożyczkę – ułóżmy nową procedurę. Poręczenia z punktu widzenia różnych interesariuszy. Klasyczne spory w KZP (Pracodawca – Zarząd, Zarząd – Komisja Rewizyjna, Członek – KZP, organizacje związkowe – zarząd KZP). Podatki i opłaty a KZP. Przyczyny malwersacji i sposoby ich zapobiegania.
 2. Dobre praktyki bezpiecznego pożyczania. Co zrobić w przypadku braku zapłaty za ratę lub spłaty całej pożyczki – dyskusja moderowana na podstawie studium przypadku oraz zapisów w statutach i regulaminach udzielania pożyczek różnych kas.
 3. E-baza wiedzy – najciekawsze wątki i pytania z forum KZP (http://pkzp.com.pl/forum/) – turniej drużynowy wiedzy o PKZP i KZP.
 4. Programy ewidencyjno-księgowe do obsługi KZP – dyskusja, uwagi i spostrzeżenia użytkowników różnych aplikacji na podstawie doświadczeń własnych uczestników.
 5. Dobre praktyki RODO – dyskusja moderowana i wymiana doświadczeń po kilku latach funkcjonowania RODO w kasach.

Harmonogram szkoleń

Lp. Miejscowość Miejsce szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia
1. Kraków

Hotel Centrum Os. Centrum E 12

Al. Jana Pawła II

31-934 Kraków

16 września 2020 (środa) 09.00-15.00
2. Wrocław

Hotel Europejski

Al. Józefa Piłsudskiego 88

50-017 Wrocław

30 września 2020 (środa) 09.00-15.00
3. Opole

Hotel Mercure Opole

ul.Krakowska 57/59

45-018 Opole

1 października 2020 (czwartek) 09.00-15.00
4. Rzeszów

Hotel Rzeszów

Al. Józefa Piłsudskiego 44

35-001 Rzeszów

20 października 2020 (wtorek) 09.00-15.00
5. Lublin

Hotel Vesaria

ul. Nowy Świat 38 B

20-418 Lublin

21 października  2020 (środa) 09.00-15.00
6. Kielce

Grand Hotel

ul. Henryka Sienkiewicza 78

25-501 Kielce

22 października  2020 (czwartek) 09.00-15.00
7. Warszawa

Hotel Felix

ul. Omulewska 24

04-128 Warszawa

17 listopada 2020 (wtorek) 09.00-15.00
8. Łódź

Hotel Ibis

Al. Józefa Piłsudskiego 11

90-368 Łódź

18 listopada 2020 (środa) 09.00-15.00
9. Katowice

Hotel Silesian

ul. Szybowcowa 1 A

40-502 Katowice

26 listopada 2020 (czwartek) 09.00-15.00
10. Gdynia

PPNT

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

26 listopada 2020 (czwartek) 09.00-15.00
11. Bydgoszcz

Hotel CITY

ul. 3-go Maja 6

85-950 Bydgoszcz

7 grudnia 2020 (poniedziałek) 09.00-15.00
12. Olsztyn

Warmiński Hotel & Conference

ul. Kołobrzeska 11

10-442 Olsztyn

8 grudnia 2020 (wtorek) 09.00-15.00
13. Białystok

Ibis Styles Białystok

Al. Józefa Piłsudskiego 25

15-444 Białystok

9 grudnia 2020 (środa) 09.00-15.00
14. Szczecin

Novotel Szczecin Centrum

Al. 3-go Maja 31

70-215 Szczecin

11 stycznia 2021 (poniedziałek) 09.00-15.00
15. Gorzów Wielkopolski

Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski

ul. Orląt Lwowskich 3

66-410 Gorzów Wielkopolski

12 stycznia 2021 (wtorek) 09.00-15.00
16. Poznań

Hotel Royal

ul. św. Marcin 67

61-806 Poznań

13 stycznia 2021 (środa) 09.00-15.00

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy PKZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia PKZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej.

W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Kazimierzem Jankowiakiem oraz Adrianem Kesslerem są autorami książki pt. „Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – Kompendium wiedzy”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem PKZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490,00 zł* netto od pierwszej osoby, każda kolejna osoba z tej samej firmy/jednostki 440,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT
Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 15:00

W czasie trwania szkolenia zapewniamy 2 przerwy (kawowa, obiadowa) wliczone w cenę szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ponadto imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego oraz A.Kesslera.

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl