Zapraszamy na szkolenie

Praktyczne aspekty
prowadzenia PKZP
z elementami RODO

Dlaczego współpracują z nami najlepsi ?

Elastyczność

Badając potrzeby szkoleniowe Klientów, pomagamy ustalić optymalny zakres tematyczny szkolenia. Jesteśmy elastyczni zarówno pod względem miejsca szkolenia, czasu jego trwania. Otwieramy się również na wszelkie nieszablonowe propozycje szkoleniowe. Realizujemy grupowe oraz indywidualne projekty
szkoleniowe.

Opieka mentorska

Po zakończonym szkoleniu każdy Uczestnik zostaje objęty opieką mentorską oraz może korzystać z portalu pkzp.com.pl. Uczestnik może kontaktować się ze wskazanym trenerem w celu otrzymania pomocy. Trener zasugeruje możliwe scenariusze rozwiązań oraz wskaże odpowiednie zasoby niezbędne do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o PKZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Dyplom ukończenia szkolenia

Każdy Uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Kadra

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują się m.in. osoby które są związane z Kasami Zapomogowo – Pożyczkowymi od wielu lat, znają ten temat z każdej strony.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu ich powstania wraz z procedurami tworzenia. Odpowiemy na pytania dotyczące finansowania PKZP i jak są pozyskiwane środki finansowe na poszczególne fundusze. Pokażemy jak powinno się gospodarować finansami PKZP aby jak najbardziej zoptymalizować funkcjonowanie PKZP. Przedstawimy jakie podstawowe obowiązki ciążą na pracodawcy, jak powołuje się Zarząd i Komisję rewizyjną oraz opowiemy o ich zadaniach i omówimy rolę Walnego Zebrania Członków. Ponadto pokażemy podstawowe dokumenty kasy w tym: statut, umowę pożyczki, umowę z pracodawcą, umowę bankową, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzory wniosków, deklaracje, sprawozdania, regulaminy i polityki.
Warto jeszcze nadmienić, że poruszymy z punktu praktycznego temat RODO – w tym gównie: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak PKZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów PKZP, Członków Komisji Rewizyjnej PKZP, Księgowych prowadzących PKZP. Zapraszamy praktyków PKZP oraz osoby który rozpoczęły swoją przygodę z PKZP!

Jeżeli zadajecie sobie Państwo pytania czy prowadzona PKZP jest zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie są prawa i obowiązki organów PKZP oraz pracodawcy względem PKZP i w jaki sposób należy podejść do tematu ochrony danych osobowych PKZP, jak spełnić wymogi ustawy aby dane osobowe były należycie chronione? Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie – przedstawimy rozwiązanie oraz ułatwimy wdrożenie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

 • prawnego funkcjonowania PKZP,
 • kompetencji i odpowiedzialności organów PKZP,
 • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
 • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
 • unikania nieprawidłowości w PKZP,
 • optymalizacji kosztów funkcjonowania PKZP.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 1. Prezentacja Spółki Casco
 2. Zakres działalności firmy
 3. Plan pracy podczas szkolenia

Podstawy funkcjonowania PKZP

 1. Nazwa PKZP i jej spotykane odmiany
 2. Rys historyczny spółdzielczości finansowej
 3. Definicja organizacji nie posiadającej osobowości prawnej
 4. Cel PKZP
 5. Warunki brzegowe powstania PKZP
 6. Proces powstawania PKZP
 7. Dokumenty statutowe
 8. Tworzenie się kasy i pozyskiwanie środków
 9. Rodzaje funduszy
 10. Środki na poszczególnych funduszach

Podstawy organizacyjno-rozliczeniowe

 1. Różnice pomiędzy funduszem, rachunkiem a kontem księgowym
 2. Rachunek bankowy, kasa gotówkowa, karta płatnicza
 3. Gospodarka finansowa i polityka rachunkowości
 4. Plan kont, księgowanie, dowód księgowy, sprawozdania i raporty
 5. Odpowiedzialność pracodawcy względem PKZP
 6. Umowa bezpłatnej pomocy pracodawcy na rzecz PKZP
 7. Pracownicy oddelegowani do pracy na rzecz PKZP
 8. Księgowa – zakres obowiązków
 9. Informatyk – zakres obowiązków
 10. Office menedżer (osoba prowadząca kasę) – zakres obowiązków
 11. Kasjer – zakres obowiązków
 12. Radca prawny i inne osoby zaangażowane ze strony pracodawcy

Organizacja i zarządzanie PKZP – WZ, Z

 1. Organy PKZP
 2. Walne Zebranie Członków
 3. Prowadzenie walnego zebrania (przewodniczący i sekretarz zebrania)
 4. Przeprowadzanie głosowań (komisja skrutacyjna)
 5. Uchwały walnego zebrania członków
 6. Cele zwoływania WZC
 7. Powoływanie Zarządu
 8. Oczekiwany skład zarządu – zakres obowiązków
 9. Zadania bieżące, periodyczne i krańcowe Zarządu
 10. Podstawy planowania, zarządzania, organizacji i marketingu dla Zarządu PKZP (w rozbiciu)
 11. Podstawy informatyki dla Zarządu PKZP
 12. Podstawy prawne dla Zarządu PKZP
 13. Umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, Konwencje, Konstytucja
 14. Kodeksy, Ustawy, Rozporządzenia, wzory, instrukcje i interpretacje
 15. Projekty i uchwały Zarządu PKZP
 16. Dokumenty statutowe PKZP
 17. Dokumentacja prac Zarządu PKZP
 18. Relacje Zarządu z Pracodawcą, podmiotami zewnętrznymi i członkami
 19. Kompetencje, a dobre i złe praktyki Zarządu

Organizacja i zarządzanie PKZP – KR, nadzór

 1. Cel i sposób powołania Komisji rewizyjnej
 2. Uprawnienia i zakres odpowiedzialności KR
 3. Sposoby i zakresy kontroli w PKZP
 4. Biurokracja i digitalizacja PKZP
 5. Przeprowadzanie kontroli bieżącej
 6. Możliwe efekty kontroli i odpowiedzialność za zaniechanie działań
 7. Zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli
 8. Kontrola zakresu i sposobu pracy swoich pracowników na rzecz PKZP
 9. Współpraca na rzecz bezpieczeństwa środków finansowych i danych osobowych
 10. Dokumentacja pracy Komisji Rewizyjnej PKZP
 11. Związki zawodowe
 12. Społeczny nadzór Związków Zawodowych (organizacji związkowych)
 13. Sprawozdanie roczne – część statystyczna i ogólna
 14. Walne nadzwyczajne i wniosek o odwołanie Zarządu

Słowo o RODO

 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych
 2. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 3. Dane osobowe i finansowe, zgody i obowiązki przetwarzania wynikające z ustaw
 4. Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania danymi osobowymi
 5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych i biurokratycznych
 6. Procedury i dokumentacja organizująca bezpieczeństwo danych w PKZP
 7. PKZP jest ADO
 8. Obowiązek informacyjny ADO
 9. Osoba wskazana, Pełnomocnik Zarządu a inspektor ODO
 10. Zakres pracy i odpowiedzialności Inspektora ODO
 11. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 12. Szacownie ryzyka, rejestry, upoważnienia, deklaracje
 13. Urząd ochrony danych osobowych
 14. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
 15. Obsługa członków w sprawach RODO
 16. Archiwum PKZP a RODO

Praktyczna część szkolenia – praca z dokumentami

 1. Wprowadzenie do e-learningu dla uczestników szkoleń PKZP
 2. Podpisywanie i kompletowanie dokumentów
 3. Zadania e-learningowe
 4. Ocena szkolenia
 5. Gdzie szukać informacji dodatkowej i dalsze etapy szkolenia.

Prezentacja systemu komputerowego e-PKZP – dla chętnych

 1. Wprowadzenie do systemu e-PKZP
 2. Deklaracja i dodanie członka w systemie e-PKZP, obowiązki i uprawnienia
 3. Udzielanie informacji, bezpieczeństwo danych, zmiana danych w systemie
 4. Pożyczka lub Zapomoga – dokumenty i przebieg udzielenia wspomagany systemem demonstracyjnym e-PKZP

Zakończenie

Harmonogram szkoleń

Lp. Miejscowość Miejsce szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia
1. Katowice

Centrum Szkoleniowe EUROPROFES

ul. Stawowa 10

40-095 Katowice

1 października 2019 roku

(wtorek)

09.00-15.00
2. Wrocław

Hotel Europejski

Piłsudskiego 88

50-017 Wrocław

2 października 2019 roku

(środa)

 09.00-15.00
3. Kielce

Best Western Grand Hotel

ul. Henryka Sienkiewicza 78

25-501 Kielce

15 października 2019 roku (wtorek)

09.00-15.00

 

4. Rzeszów

Hotel Rzeszów

aleja Józefa Piłsudskiego 44

35-001 Rzeszów

16 października 2019 roku
(środa)

09.00-15.00

 

5. Kraków

Hotel Wit Stwosz

ul. Mikołajska 28

31-027 Kraków

17 października 2019 roku
(czwartek)

 

 

09.00-15.00

 

6. Bydgoszcz

Hotel City

ul. 3 Maja 6

85-950 Bydgoszcz

5 listopada 2019 roku
(wtorek)

09.00-15.00

 

7. Olsztyn

Hotel Warmiński

ul. Kołobrzeska 1

10-442 Olsztyn

6 listopada 2019 roku
(środa)

09.00-15.00

 

8. Białystok

Hotel Ibis Styles

Al. Józefa Piłsudskiego 25

15-444 Białystok

7 listopada 2019 roku
(czwartek)

09.00-15.00

 

9.

Lublin

 

Hotel Europa S.A.

ul. Krakowskie Przedmieście 29

20-002 Lublin

26 listopada 2019 roku
(wtorek)

09.00-15.00

 

10. Łódź

Hotel ibis Łódź Centrum

Al. Józefa Piłsudskiego 11

90-368 Łódź

27 listopada 2019 roku
(środa)

09.00-15.00

 

11.

Warszawa

 

Hotel Best  Western Felix

ul. Omulewska  24

04-128 Warszawa

28 listopada 2019 roku
(czwartek)

 

 

09.00-15.00

 

12. Koszalin

Trawa Hotel Sport

76-039 Koszalin

ul. Szczecińska – Stare Bielice 7a

10 grudnia 2019 roku
(wtorek)

09.00-15.00

 

13. Szczecin

Novotel Szczecin Centrum

ul . 3 Maja 31

70-215 Szczecin

11 grudnia 2019 roku
(środa)

09.00-15.00

 

14.

Poznań

Hotel Royal

ul. Św. Marcina 71

61-808 Poznań

12 grudnia 2019 roku
(czwartek)

09.00-15.00

 

15.

Gorzów Wielkopolski

Hotel Qubus

Orląt Lwowskich 3

66-410 Gorzów Wielkopolski

21 stycznia 2020 roku
(wtorek)

09.00-15.00

 

16. Opole

Hotel Piast

ul. Piastowska 1

45-081 Opole

22 stycznia 2020 roku
(środa)

09.00-15.00

 

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy PKZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia PKZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej.

W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Kazimierzem Jankowiakiem oraz Adrianem Kesslerem są autorami książki pt. „Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe – Kompendium wiedzy”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, były doktorant tej uczelni oraz brytyjskiego Innovate Awarding Organisation gdzie uzyskał NVQ Certificate in Activity Leadership oraz Diploma in Active Leisure for Exercise Professionals (zarządzanie w UK).

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490,00 zł* netto od pierwszej osoby, każda kolejna osoba z tej samej firmy/jednostki 440,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT – Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 15:00

W czasie trwania szkolenia zapewniamy 2 przerwy (kawowa, obiadowa) wliczone w cenę szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ponadto imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego oraz A.Kesslera.

 

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: biuro@casco.pl