Formularz zgłoszeniowy

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) 2020 – od aktualnych przepisów do dobrej praktyki prowadzenia.

Termin szkolenia


Koszt Szkolenia


Inne ustalenia


Pełna nazwa firmy
Adres Firmy
NIP Firmy
Numer telefonu Firmy
Email Firmowy
Liczba członków kasy
Imie i Nazwisko uczestnika
Stanowisko
Adres email
Numer telefonu uczestnika
Oświadczenie