Formularz zgłoszeniowy

Praktyczne aspekty prowadzenia PKZP – pierwsze szkolenie online do Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Termin szkoleniaKoszt Szkolenia


Inne ustalenia


Pełna nazwa firmy
Adres Firmy
NIP Firmy
Numer telefonu Firmy
Email Firmowy
Liczba członków kasy
Imie i Nazwisko uczestnika
Stanowisko
Adres email
Numer telefonu uczestnika
Oświadczenie