Praktyczne aspekty prowadzenia Kas Zapomogowo-
Pożyczkowych w świetle aktualnej ustawy o KZP

Dlaczego współpracują z nami najlepsi ?

Elastyczność

Badając potrzeby szkoleniowe Klientów, pomagamy ustalić optymalny zakres tematyczny szkolenia. Jesteśmy elastyczni zarówno pod względem miejsca szkolenia, czasu jego trwania. Otwieramy się również na wszelkie nieszablonowe propozycje szkoleniowe. Realizujemy grupowe oraz indywidualne projekty
szkoleniowe.

Opieka mentorska

Po zakończonym szkoleniu każdy Uczestnik zostaje objęty opieką mentorską oraz może korzystać z portalu pkzp.com.pl. Uczestnik może kontaktować się ze wskazanym trenerem w celu otrzymania pomocy. Trener zasugeruje możliwe scenariusze rozwiązań oraz wskaże odpowiednie zasoby niezbędne do znalezienia właściwej drogi rozwiązania problemu.

Specjalizacja

Nasza firma specjalizuje się w obsłudze Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w Polsce prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne o KZP, wydajemy książki, prowadzimy jedyny na rynku portal tematyczny pkzp.com.pl. Na temat Kas w Polsce wiemy najwięcej.

Dyplom ukończenia szkolenia

Każdy Uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Kadra

Nasi trenerzy to najlepsi eksperci na rynku, co jest konsekwentnie podkreślane w referencjach, które otrzymujemy od Klientów. W naszym zespole znajdują się m.in. osoby które są związane z Kasami Zapomogowo – Pożyczkowymi od wielu lat, znają ten temat z każdej strony.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (KZP) w świetle nowej ustawy. Jeżeli interesuje Państwa, jakie zmiany wprowadza nowa ustawa, jak odpowiednio wdrożyć te zmiany oraz jak kasy powinny funkcjonować –  zapraszamy na nasze szkolenia. Na szkoleniach przedstawimy nową ustawę w jej praktycznym aspekcie wdrożenia w kasach. Odpowiemy na pytania, jaka jest nowa rola przedstawicieli pracowników oraz jak zostały zmienione kompetencje poszczególnych organów KZP, co zmieniło się w pożyczkach i udzielanych zapomogach, przedstawimy horyzont czasowy na dostosowanie się do ustawy oraz jak zorganizować Kasę „po nowemu”. Warto jeszcze podkreślić, iż poruszymy z punktu praktycznego i „po nowemu” temat RODO. Omówimy: jakie dane osobowe i finansowe są niezbędne do przetwarzania, kto musi mieć do nich dostęp, jak je zabezpieczyć oraz jak KZP powinno realizować wszystkie obowiązki nałożone przez RODO i nową ustawę o KZP.

Szkolenie jest dedykowane dla Członków Zarządów KZP, Członków Komisji Rewizyjnej KZP, Księgowych prowadzących KZP. Zapraszamy również praktyków KZP oraz osoby które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z KZP!

Zapraszamy do nas na szkolenia. Proszę pamiętać, iż jesteśmy jedyną w Polsce firmą specjalizującą się w temacie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Nasze szkolenia są dostępne w wersji stacjonarnej  (szczegóły poniżej) oraz online Szkolenie online.

Szerokie możliwości !

Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę z zakresu:

  • prawnego funkcjonowania KZP,
  • kompetencji i odpowiedzialności organów KZP,
  • opracowania statutu, regulaminu oraz umowy z pracodawcą,
  • zasad gromadzenia wkładów oraz udzielania pożyczek,
  • unikania nieprawidłowości w KZP,
  • optymalizacji kosztów funkcjonowania KZP.

Program szkolenia

Cel reformy KZP

1. Dotychczasowy i nowy krajobraz organizacyjno-prawny KZP
2. „Nowe” definicje, „nowe” podstawy prawne, „nowe” zasady działania
3. Prawa i obowiązki pracodawcy względem KZP
4. Zarządzanie KZP, role zarządu, pracodawcy i pracowników
5. Nadzór na KZP – rola nadzorcza komisji rewizyjnej
6. Kontrola zewnętrzna po nowemu, to wbrew oczekiwaniom ograniczone kompetencje i nowe
obowiązki pracodawcy, organizacji związkowych i rad pracowniczych

Kasa w praktyce

7. Praktyczne funkcjonowanie KZP – rejestracja KZP w GUS, nowy Statut
8. Rola członków KZP – kto decyduje o tym jak działa KZP?
9. Od statutu do wzoru umowy – skąd pozyskać dokumenty
10. Tworzenie procedur i dokumentacji, wdrażanie polityk
11. Kartoteki i konta członkowskie
12. Pożyczki i poręczenia członkowskie już bez poręczeń emerytów
13. Zapomogi nie są obowiązkowe, ale zapisy umożliwiające ich dawanie już tak
14. Wkłady miesięczne dla wszystkich obowiązkowe, ale są jeszcze zawieszenia
15. Fundusze i syntetyka finansowa
16. Koszty, straty i wydatki, a zakaz działalności gospodarczej
17. Słowo o rachunkowości, polityce rachunkowości i planie kont
18. Zatwierdzanie sprawozdań i wybory – rola walnego zebrania członków
19. Skreślenie członka, 100% zwrot wkładów, bezzwrotne wpisowe (i darowizny)
20. Horyzont czasowy i zakres zmian w KZP (lista rewizyjna)
21. Nazwa, siedziba, adres, wymogu pieczątki brak
22. Statut jako uchwała i źródło prawa – katalog zapisów obowiązkowych
23. Obowiązek aktualizacji wniosku w REGON
24. RODO, IOD, upoważnienia
25. Formy dokumentowe, informowanie, www
26. Ordynacje wyborcze, Delegaci i 50% obecnych
27. Procedowanie zdalne
28. Wybory do organów – zrzekanie się funkcji już nieskuteczne prawnie
29. Co w praktyce znaczy jedna kasa u jednego pracodawcy
30. Zasady działania funduszy dodatkowych 

Pracodawca, a KZP

31. Otwarty katalog obowiązków ustawowych – co wynika z art. 6,8,43 ustawy o KZP
32. Nowe obszary zapisów w umowie pracodawcy z zarządem KZP
33. Dopuszczalna pomoc finansowa i warunki jej udzielania
34. Pomoc prawna
35. Ochrona danych poufnych i ODO KZP
36. Obsługa rachunkowa
37. Obsługa gotówkowa
38. Niezbędna pomoc administracyjna i informatyczna
39. Obowiązek przekazywania danych KZP
40. Obowiązek poddania się kontroli KZP i prowadzenia kontroli na rzecz KZP
41. Specyfika kasy międzyzakładowych
42. Czy jest opłacalny outsourcing usług dla KZP?

Harmonogram szkoleń

W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w formule online.

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, których kompetencje oraz zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie pozwalają na zagwarantowanie Państwu otrzymania wiedzy na najwyższym poziomie. Wykłady organizowane są w kameralnych grupach, co pozwala nam na zagwarantowanie słuchaczom komfortowych warunków do nauki. Na szkolenia zapraszamy interesariuszy KZP w szczególności pracowników Księgowości, członków Zarządów, członków Komisji rewizyjnych, przewodniczących związków zawodowych, reprezentantów pracodawców oraz pracowników chętnych do założenia KZP w zakładzie pracy.

Jan Trzciński

Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim.

W połowie lat dziewięćdziesiątych karierę zawodową rozpoczął, jako programista. Wraz ze wspólnikiem stworzył i rozwinął firmę informatyczną, która stała się jednym z liderów w obszarze oprogramowania dla zarządzania w administracji. Zarządzał spółkami kapitałowymi począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością aż do spółki akcyjnej.

W 2011 r. założył Fundację, w jej ramach prowadzi projekt „Firma z zasadami”. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa do spraw strategii i rozwoju w dwóch spółkach softwareowych oraz prowadzi szkolenia związane z zarządzaniem. Wraz z Jolantą Wyżychowską oraz Tomaszem Gulla są autorami książki pt. „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.”, która w chwili obecnej jest najobszerniejszą oraz najbardziej aktualna publikacją poświęconą tematyce Kas Zapomogowo-Pożyczkowych na rynku. Pan Trzciński prowadzi szkolenia od 2015 roku, w tym czasie przeszkolił niemalże tysiąc osób na kilkudziesięciu szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grawit Nosiadek
Posiada wykształcenie wyższe. Jest długoletnim praktykiem KZP.

Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń w obszarach rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania, zakładania i prowadzenia biznesu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony praw człowieka, marketingu i nowych mediów. Zainicjował, a następnie przygotował i założył Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w nowo powstałej jednostce miejskiej. Został powołany na pierwszą oraz drugą kadencję w roli przewodniczącego zarządu. Po kilku latach, na wniosek przewodniczącej komisji rewizyjnej i członka zarządu wojewódzkich związków zawodowych walne zebranie nadało mu tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu. Pan Grawit Nosiadek od 2018 roku związany jest ze spółką CASCO Sp. z o.o. Udziela konsultacji merytorycznych, przygotowuje analizy potrzeb klientów oraz prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Gabriel Rogowski
Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Politechnice Białostockiej.

Od 2014 roku jest Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku zrzeszającej blisko 3500 członków. Pan Gabriel prowadzi popularną stronę internetową MKZP. Czynnie udziela się w sprawach związanych z organizacją kas zapomogowo-pożyczkowych. Brał udział w konsultacjach społecznych w sprawie Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, w którym to dokumencie część uwag Pana Gabierla uwzględniono. W 2011 roku z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymał tytuł honorowy „Społeczna Dusza” – za pasję i konsekwencję w działaniach społecznych na rzecz mieszkańców Białegostoku. Pan Gabriel Rogowski jest od 2014 roku związany ze spółką CASCO Sp. z o.o. w pierwszym etapie wspólnie wdrażaliśmy oprogramowanie e-KZP w oświacie w Białymstoku, w drugim etapie konsultowaliśmy się w sprawach merytorycznych a aktualnie Pan Gabriel prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

Cena szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 790,00 zł netto* od każdej zgłoszonej osoby. Koszt udziału w szkoleniu trzeciej i każdej kolejnej osoby z danej firmy/jednostki/placówki wynosi 720,00 zł netto*.
* dla placówek budżetowych istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT Pobierz oświadczenie

Czas trwania szkolenia:  9:00 do 15:00

W czasie trwania szkolenia zapewniamy 2 przerwy (kawowa, obiadowa) wliczone w cenę szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma ponadto imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności oraz książkę pt.: „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r.” autorstwa J. Trzcińskiego, J. Wyżychowskiej, T. Gulla.

Zapisz się już teraz!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pisemne potwierdzenie swojego uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym.

Masz pytania lub wątpliwości ?

Napisz do nas lub zadzwoń – chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i pomożemy w wyborze odpowiedniego dla Ciebie szkolenia!

Nr telefonu: 48 58 732 85 85
Nr faksu: 48 58 732 84 84

adres strony: www.casco.pl
adres e-mail: szkolenia@casco.pl